زمان بندی انتخاب واحد

تقویم تحصیلی نیمسال اول1401-1400

تاریخایام هفتهمقطعرشته تحصیلیورودیساعت
1400/06/16سه شنبهکاردانی و کارشناسیکلیه رشته هاکلیه ورودی ها24 ساعته
1400/06/17چهارشنبهکارشناسی ارشد کلیه رشته ها کلیه ورودی ها 24 ساعته
1400/06/18-19 جمعهکلیه مقاطع کلیه رشته ها کلیه ورودی ها 24 ساعته

حذف و اضافه:1400/06/23 الی 1400/06/26 (به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.)

شروع امتحانات پایان ترم:1400/10/18

زمانبندی حذف و اضافه نیمسال اول1401-1400

تاریخ ایام هفته مقطع رشته تحصیلی ورودی ساعت
1400/06/23 سه شنبه کاردانی و کارشناسی کلیه رشته ها کلیه ورودی ها 24 ساعته
1400/06/24 چهارشنبه کارشناسی ارشد کلیه رشته ها کلیه ورودی ها 24 ساعته
1400/06/25-26پنجشنبه و جمعه کلیه مقاطع کلیه رشته ها کلیه ورودی ها 24 ساعته

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *