زمان بندی انتخاب واحد

تقویم تحصیلی نیمسال دوم 1401-1400

زمان بندی انتخاب واحد نیم سال دوم 1400-1401 به شرح زیر به اطلاع دانشجویان گرامی می رسد : 

تاریخایام هفتهمقطعرشته تحصیلیورودیساعت
1400/11/12سه شنبهکاردانی و کارشناسیکلیه رشته هاکلیه ورودی ها24 ساعته
1400/11/13چهارشنبهکارشناسی ارشد کلیه رشته ها کلیه ورودی ها 24 ساعته
1400/11/14- 15پنجشنبه و جمعهکلیه مقاطع کلیه رشته ها کلیه ورودی ها 24 ساعته

شروع کلاس ها : 1400/11/16 و پایان کلاس ها : 1400/03/20

حذف و اضافه:1400/11/23 الی 1400/11/25 (به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.)

شروع امتحانات پایان ترم:1400/03/21

زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم 1401-1400

تاریخ ایام هفته مقطع رشته تحصیلی ورودی ساعت
1400/11/23شنبه کاردانی و کارشناسی کلیه رشته ها کلیه ورودی ها 24 ساعته
1400/11/24 یکشنبه کارشناسی ارشد کلیه رشته ها کلیه ورودی ها 24 ساعته
1400/11/25دوشنبه کلیه مقاطع کلیه رشته ها کلیه ورودی ها 24 ساعته

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *