زمان بندی انتخاب واحد

تقویم تحصیلی نیمسال دوم 1401-1402

زمان بندی انتخاب واحد نیم سال دوم 1401-1402 به شرح زیر به اطلاع دانشجویان گرامی می رسد : 

تاریخ 1401/11/11 1401/11/12 1401/06/13.14
ایام هفتهسه شنبه چهارشنبه پنجشنبه و جمعه
مقطع کاردانی و کارشناسیکارشناسی ارشد کلیه مقاطع
رشته تحصیلی کلیه رشته ها کلیه رشته ها کلیه رشته ها
ورودی کلیه ورودی ها کلیه ورودی ها کلیه ورودی ها
ساعت 24 ساعته 24 ساعته 24 ساعته

شروع کلاس ها : 1401/11/16و پایان کلاس ها : 1402/03/19

حذف و اضافه:1401/11/18الی 1401/11/21(به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.)

شروع امتحانات پایان ترم:1402/03/20الی 1402/04/01

زمانبندی حذف و اضافه نیمسال اول 1401-1402

تاریخ 1401/11/18 1401/11/19 1401/11/20
1401/11/21
ایام هفتهسه شنبه چهارشنبه پنجشنبه و جمعه
مقطع کاردانی و کارشناسیکارشناسی ارشد کلیه مقاطع
رشته تحصیلی کلیه رشته ها کلیه رشته ها کلیه رشته ها
ورودی کلیه ورودی ها کلیه ورودی ها کلیه ورودی ها
ساعت 24 ساعته 24 ساعته 24 ساعته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.