زمان بندی انتخاب واحد

تقویم تحصیلی نیمسال اول 1401-1402

زمان بندی انتخاب واحد نیم سال اول 1401-1402 به شرح زیر به اطلاع دانشجویان گرامی می رسد : 

تاریخ 1401/06/22 1401/06/23 1401/06/24.25
ایام هفتهسه شنبه چهارشنبه پنجشنبه و جمعه
مقطع کاردانی و کارشناسیکارشناسی ارشد کلیه مقاطع
رشته تحصیلی کلیه رشته ها کلیه رشته ها کلیه رشته ها
ورودی کلیه ورودی ها کلیه ورودی ها کلیه ورودی ها
ساعت 24 ساعته 24 ساعته 24 ساعته

شروع کلاس ها : 1401/06/26 و پایان کلاس ها : 1401/10/16

حذف و اضافه:1401/06/29 الی 1401/07/01 (به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.)

شروع امتحانات پایان ترم:1401/10/17 الی 1401/10/29

زمانبندی حذف و اضافه نیمسال اول 1401-1402

تاریخ 1401/06/29 1401/06/30 1401/06/31
1401/07/01
ایام هفتهسه شنبه چهارشنبه پنجشنبه و جمعه
مقطع کاردانی و کارشناسیکارشناسی ارشد کلیه مقاطع
رشته تحصیلی کلیه رشته ها کلیه رشته ها کلیه رشته ها
ورودی کلیه ورودی ها کلیه ورودی ها کلیه ورودی ها
ساعت 24 ساعته 24 ساعته 24 ساعته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.