اهداف موسسه آموزش عالی غیر دولتی فضیلت

این موسسه در سال 1385 ، با مجوز وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در شهر سمنان تاسیس شد

1750

تعداد پایان نامه ها

15

تعداد کلاس های درس

53

استادان برجسته

11682

دانشجویانی که ثبت نام کرده اند