اهداف موسسه آموزش عالی غیر دولتی فضیلت

گسترش علوم و تربیت متخصصان، از جمله اهداف تدوین شده مراکز آموزش عالی مدنظر قرار گرفته که در این راستا نقش دانشگاه ها به عنوان سوق دهنده اصلی یک جامعه به سوی پیشرفت، در تمامی زمینه ها انکار ناپذیر می باشد . موسسه غیرانتفاعی فضیلت نیز به عنوان یکی از همین مراکز، توانسته با ایجاد شرایطی مناسب در زمینه تحصیلی در رشته های گوناگون، گام موثری در جهت ارتقاء سطح علمی و فکری افراد بردارد

1750

تعداد پایان نامه ها

15

تعداد کلاس های درس

53

استادان برجسته

11682

دانشجویانی که ثبت نام کرده اند