مدیر گروه مدیریت

 

 

نام و نام خانوادگی : امیررضا بنددار            

                                                        

 

P کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه سراسری سمنان با معدل ۴۷/۱۹

P کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی( بازاریابی) از دانشگاه سراسری سمنان با معدل ۵۰/۱۹

P دکتری مدیریت بازرگانی – بازاریابی (دفاع از تز)

P کسب رتبه اول در هر دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

P دانش آموخته استعداد درخشان دانشگاه سراسری سمنان

P عضو هیات علمی دانشگاه

P استاد مدعو درس بازاریابی دانشکده جهانگردی و گردشگری دانشگاه سراسری سمنان

P استاد مدعو درس بازاریابی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه سراسری سمنان

P استاد مدعو درس بازاریابی دانشکده هنر دانشگاه سراسری سمنان

Pمدیرگروه مدیریت جهانگردی

Pمدیرگروه مدیریت بیمه

Pمدیرگروه مدیریت بازرگانی

Pمدیرگروه مدیریت مالی

P مشاور تحقيقاتي مرکز تحقیقات بانک ملت (۸۶-۸۸)

Pمشاور شرکت  ملی گاز استان سمنان(۸۸-۹۰)

Pمشاور منابع انسانی و بازاریابی شرکت توحید سمنان (۸۸-۹۴)

Pمشاور منابع انسانی و بازاریابی شرکت سمنان یاس (۸۸-۹۱)

Pمدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

Pاستاد مدعو شرکت بیمه پاسارگاد

Pمدرس دوره های جهانگردی سازمان میراث فرهنگی

 

  پژوهش های انجام شده :

P تعیین شاخص سرانه دانش آموزی برای کلیه مقاطع تحصیلی استان سمنان

P بررسی و ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد و رضایت شغلی کارکنان سازمان بهزیستی استان سمنان

P تدوین استانداردهای رفتاری برای کارکنان شعب بانک ملت

P طراحی فرم ارزیابی عملکرد مافوق برای مدیران شعب بانک ملت

P بررسی و تعیین عوامل موثر بر تصمیم به خرید مشتریان سیم کارت های ایرانسل و همراه اول براساس آمیخته بازاریابی و الویت بندی آن ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی کلاسیک و فازی

Pتعیین شاخص و عوامل موثر بر چگونگی توزیع اعتبارات هزینه ای و تجهیزاتی بین دانشکده های دانشگاه سمنان

Pامکان سنجی پیاده سازی سیستم هزینه یابی فعالیت محور ABC در شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

Pبررسی تاثیر و رتبه بندی عوامل محیطی بر برنامه ریزی شرکتهای شهرک های صنعتی استان سمنان «مطالعه موردی: محصولات آرایشی و بهداشتی»

Pبررسی تاثیر بازاریابی رابطه ای بر وفاداری مشتریان در مؤسسه مالی و اعتباری افضل توس

Pشناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر جذب منابع مالی در بانک سپه با تاکید بر آمیخته بازاریابی و با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) « مطالعه موردی: بانک سپه شهرستان سمنان »

Pتعیین عوامل مؤثر بر پذیرش محصول جدید توسط مصرف کنندگان لوازم آرایشی در شهر سمنان

Pبررسی اثربخشی برنامه ریزی منابع مالی مبتنی بر مزیت رقابتی و عملکرد بازار در صنایع کوچک

Pبررسی اثر محرکهای بازاریابی بر رفتار خرید کانالهای توزیع در سمنان- مطالعه موردی: فرآورده های لبنی

Pشناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات لبنی کاله در شهر سمنان با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

Pبررسی تاثیر عوامل درونی بر رفتار خریداران کالا در فروشگاههای اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان 

Pبررسی نقش پرداخت های مالی بر بهره وری نیروی انسانی در شرکت برق منطقه ای سمنان

Pبررسی تاثیر ویژگی های سیستم اطلاعات حسابداری بر بهرهوری کارکنان شرکت برق منطقه ای سمنان

Pبررسی رابطه مدیریت کیفیت فراگیر مدیران با اثربخشی و توانمندسازی کارکنان آموزش و پرورش

Pبررسی تاثیر هویت برند بر وفاداری مشتریان سمنانی در صنعت لوازم خانگی (پاناسونیک)

Pشناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در سلامت مالی ادارت امور شعب بانک رفاه استان کرمان

Pشناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در سلامت مالی ادارت امور شعب بانک رفاه استان کرمان

Pتحلیل و بررسی اثربخشی اجزای بازاریابی مویرگی در صنعت پخش مواد غذائی در شهر سمنان)

Pبررسی اثر فناوری اطلاعات بر هزینه های کیفیت شرکتهای منتخب در شهرک صنعتی شهرستان سمنان

Pبررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تمایل مصرف کنندگان داخلی در انتخاب محصولات جایگزین خارجی «مطالعه موردی: صنعت لوازم خانگی در شهر سمنان

Pبررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان بر رفتار خرید مشتریان در صنعت لوازم خانگی ایرانی در کالاهای با دوام

Pارزیابی اثربخشی دوره های مختلف ضمن خدمت و ارائه راهکار مطلوب جهت برگزاری دوره های آموزشی در آموزش و پرورش شهرستان سمنان

Pبررسی تاثیر بسته بندی بر وفاداری مشتریان در صنعت شکلات ایرانی

Pبررسی و شناسایی عوامل اثرگذار بر توانمند سازی صادراتی شرکتهای کوچک و متوسط سمنان

Pبررسی تاثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایتمندی مشتریان در شرکت ایران خودرو شهر سمنان

 

 

 

مقالات :

P Presentation and Explanation of a Motivational Model Based on Spirituality of Personnel: A University of Tehran Case Study

P طراحی مدل مفهومی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توانمند سازی کارکنان

P طراحی و ارائه مدل مفهومی توسعه یادگیری سازمانی با بهره گیری ا سرمایه اجتماعی

P طراحی الگوی مفهومی استفاده از طرح کسب و کار به عنوان حلقه پیوند دهنده میان صاحبان سرمایه و صاحبان ایده

P ارزیابی توانمندی کارکنان براساس مدل اسپیریتزر (بررسی موردی کارکنان مرکز پژوهش و فناوری پتروشیمی ایران )

P ارزیابی توانمندی کارکنان براساس مدل اسپیریتزر (بررسی موردی کارکنان شرکت گاز استان سمنان )

P بررسی تاثیر IT بر عملکرد شغلی کارکنان سازمان بهزیستی

P بررسی و تعیین عوامل موثر بر تصمیم خرید مشترکین ایرانسلی بر اساس آمیخته بازاریابی و اولویت بندی آن ها با استفاده از روش AHP

Pشناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر اشتغال دانشجویان کشاورزی در تعاونی ها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی

Pشناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بروز سوانح تولیدی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی در صنعت خودروسازی

Pارزیابی و الویت بندی موانع توسعه صنعت گردشگری در استان سمنان

Pبررسی رابطه بین ارزش های فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در بانک ملت

Pبررسی عوامل موثر بر نگرش و واکنش رفتاری مصرف کنندگان نسبت به پیامک های تبلیغاتی

Pتبیین ابعاد شهرت بیمارستان و تاثیر آن بر ادراکات و تصویر ذهنی مراجعان