چشم انداز ها و اهداف مؤسسه

گسترش علوم و تربیت متخصصان، از جمله اهداف تدوین شده مراکز آموزش عالی مدنظر قرار گرفته که در این راستا نقش دانشگاه ها به عنوان سوق دهنده اصلی یک جامعه به سوی پیشرفت، در تمامی زمینه ها انکار ناپذیر می باشد . موسسه غیرانتفاعی فضیلت نیز به عنوان یکی از همین مراکز، توانسته با ایجاد شرایطی مناسب در زمینه تحصیلی در رشته های گوناگون، گام موثری در جهت ارتقاء سطح علمی و فکری افراد بردارد

در حال حاضر این موسسه در یکی از زیباترین نقاط شهرستان سمنان در کنار پارک سیمرغ و در کنار دریاچه مصنوعی و در فضایی بالغ بر ده هزار متر مربع ، شامل ۱۵ کلاس آموزشی عادی و مجهر به ویدئو پروژکتور ، ۵۰۰ متر فضای اداری و ۷۰۰ متر فضای آزمایشگاهی و کارگاهی واقع شده است .

همچنین  فضایی با مساحت ۷۳۰۰ متر مربع به عنوان موسسه و پردیس دانشگاهی در حال احداث می باشد که در  این فضا کلیه ی استاندارد های آموزشی کارگاهی و فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است . در صورت افزایش نرخ جذب دانشجو و توجه بیشتر دولت به موسسات غیر دولتی پیش بینی این موسسه به دانشکده نیز شده و زمین مناسبی در کنار سایر دانشگاه های دولتی به وسعت ۳۵۰۰۰ متر مربع خریداری گردیده است.