هیأت مؤسس

 

دکتر مصطفی کواکبیان

رئیس هیأت مؤسس

دکتری علوم سیاسی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر اسمعیل ابونوری

دکتری اقتصاد

استاد دانشگاه سمنان

دکتر حبیب الله دانایی

دکتری مديريت بازرگاني

استادیار دانشگاه پیام نور

دکتر فرامرز نیک سرشت

دکتری مدیریت

دکتر امیر عزالدین

دکتری مهندسی عمران

حجت الاسلام هادی قبادی

آقای حاج بابا دهرویه

 

مرحوم مهندس سیف الله عزالدین

عضو سابق هیأت مؤسس