ارتباط با موسسه

آدرس موسسه: سمنان، خیابان پشت مصلی سمنان ، روبروی استخر ایثار ، جنب عیر انتفاعی کومش

کد پستی : ۹۵۹۸۵-۳۵۱۸۹

تلفن تماس:

  • آموزش: ۰۲۳۳۳۴۸۱۸۸۶
  • امور مالی: ۰۲۳۳۳۴۸۱۸۸۷
  • مدیران گروه آموزشی:۰۲۳۳۳۴۸۱۸۸۹
  • حوزه ریاست:۰۲۳۳۳۴۸۱۸۴۴
  • حوزه حراست:۰۲۳۳۳۴۸۲۴۲۱

نمابر: ۰۲۳۳۳۴۸۱۸۸۷

پست الکترونیکی: info@fazilat.ac.ir

Address: Fazilat University, Qumes Sq., Semnan 35189-95985, IRAN

Tel  (+۹۸-۲۳) ۳۳۴۸۱۸۸۶-۷

Fax: (+98-23) ۳۳۴۸۱۸۸۷

E-mail: info@fazilat.ac.ir

لینک آدرس بر روی نقشه

images