زمانبندی انتخاب واحد ترم جدید

قابل توجه دانشجویان گرامی :

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در قسمت تقویم تحصیلی اعلام و بروز رسانی شد . همچنین دانشجویان می توانند از طریق کانال واتساپ موسسه اقدام به مشاهده نما یند.

دیدگاهتان را بنویسید