تقویم تحصیلی نیمسال دوم ۹۷-۹۸

قابل توجه تمامی دانشجویان گرامی:

تقویم تحصیلی نیمسال دوم ۹۸-۹۷ اعلام شد . دانشجویان گرامی می توانند از قسمت سامانه ها منوی تقویم تحصیلی را مشاهده و نسبت به برنامه زمانبندی خود اطلاع پیدا کنند.

با تشکر : آموزش موسسه

پاسخ دادن به ناشناس لغو پاسخ