سامانه دانشجویی آماده بکار است

قابل توجه دانشجویان گرامی:

سامانه دانشجویی موسسه بعد از بروز رسانی و تغییرات جزئی اکنون و زودتر از موعد مقرر اعلام شده آماده بکار است.

دانشجویان گرامی به همان روش سابق وارد سامانه شده و استفاده کنند

با تشکر

کاشیان

دیدگاهتان را بنویسید