بروزرسانی سامانه دانشجویی

قابل توجه تمامی دانشجویان گرامی:

سامانه دانشجویی موسسه به تا تاریخ ۲۲ آبان ماه به علت بروزرسانی و تعمیرات ، در دسترس نمی باشد.

با تشکر

کاشیان

دیدگاهتان را بنویسید