بخش نامه دریافت سرانه فرهنگی

قابل توجه دانشجویان گرامی:

طبق مصوبه وزارت علوم، مبلغی تحت عنوان سرانه فرهنگی به سرفصل شهریه تمامی دانشجویان اضافه خواهد شد. این مبلغ تا کنون اضافه نشده و بعد از تاییدیه نهایی و دریافت دقیق مبلغ به شهریه اضافه خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید