زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۷-۹۸

قابل توجه دانشجویان گرامی : زمانبندی انتخاب واحد (تقویم تحصیلی ) نیمسال اول ۱۳۹۷-۹۸ اعلام شد . دانشجویان گرامی می توانند با مراجعه به منوی تقویم تحصیلی در همین سایت از زمانبندی انتخاب واحد خود اطلاع پیدا کنند