تکمیل پرونده دانشجویی

قابل توجه دانشجویانی که فارغ التحصیل شده اند و یا در شرف فارغ التحصیلی قرار دارند : این دسته از دانشجویان جهت تکمیل پرونده و رفع ایرادات و ابهامات در پرونده و واحد های گذرانده هر چه سریعتر به امور ادامه مطلب…

قابل توجه دانشجویان جدید الورود

دانشجویان محترم پذیرفته شده از آزمون سراسری ، کپی مدرک پیش دانشگاهی و پذیرفته شدگان فنی و حرفه ای و کارودانش ، کپی مدرک دیپلم خود را به اداره پست برده و درخواست تائیدیه تحصیلی نمایند.